Vedligeholdelse af egen bolig:

Maling

Generelt anbefales det, at træværk behandles træbeskyttelse hvert 5-8. år (afhængig af malingen, se producentens anbefalinger).

Farvekoder

Hvidt træværk (fx udhæng og vinduer): RAL 9010 / Ren hvid
Grågrønt (fx sternbrædder): GORI 88/99 Ler 460. Nærmeste NCS S 5010 Y10R
Brunt (skur): Dyrup/GORI 88 (transparent) farve teak 674. Nærmeste NCS S 6020 Y10R

Rabat hos Flügger:

Peter Gersbøll i nr.33 har oprettet G/F Højvangen som kunde hos Flügger, Geminivej i Greve   Man får 15 % rabat på maling og skal blot ved betaling oplyse, at man bor i Grundejerforeningen Højvangen.

Postkasse og husnummer

Foreningen har ingen regler for type af postkasse, men anbefaler at postkasser bør passe ind i miljøet.

Postkassen skal være forsynet med tydelig husnummerering, som er læsbart fra en bil i forbifarten.  Derudover kan man også vælge at sætte husnummer på selve huset, men postkassen skal stadig være forsynet med tydeligt husnummer.

Hæk

Ifølge lokalplanen, skal etape 1 og 3 have bøgehæk i skel, og etape 2 skal have liguster. Det er ikke tilladt at udskifte hækken med hegn.  Hvis man er bekymret for, om børn eller dyr “slipper ud” af haven, kan man vælge at sætte grønt trådhegn op ad hækken.

Hækkens højde mod fællesareal er max. 1,80 m. For hæk som er fælles med nabo aftales højden indbyrdes.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hækkene plejes og holdes forholdsvis veltrimmede.

Tagrensning:

Da vores tage har en tendens til at blive grønne af alger og mos har Grundejerforeningen indgået en aftale med Firmaet Partnerpolering vedrørende rensning af tagene for mos og alger x 1 årligt.

Prisen er pr. gang kr. 500,00 inkl. moms, ønsker man det gjort færre gange koster det kr. 900,00 inkl. moms pr. gang.

Regningen efter rengøring bliver sendt pr. mail

Tilmelding/ framelding til ordningen med oplysning af navn, husnummer, telefonnummer og mailadresse til:  

Erik Johansen, Højvangen 10, telefonnummer 26821950,  mailadresse: mail@2ek.dk

Vedligeholdelse af udendørsarealer

Gartner:

Firmaet Horizon står for vedligeholdelse af grundejerforeningens grønne arealer, dvs. græsslåning, trimning af kanter, lugning af legeområde og kantstensfejning.

Desuden hovedrengøring og vinduespudsning af fælleshuset.

Snerydning:

PV Greve står for snerydning og glatførebekæmpelse.

I perioden 1. november – 31 marts køres vinterberedskab hele døgnet, og der saltes og ryddes i overensstemmelse med udkald fra vejdirektoratet.

Vejbelysning:

I Greve Kommune benyttes firmaet Citelum Danmark til vedligeholdelse af vejbelysningen.

 Fejl på gadebelysning skal indberettes til Citelum Danmark på tlf: 32641000, det skal ikke gå gennem bestyrelsen, men kan gøres af alle.

Andet:

Hvis man på veje, stier og grønne områder i Greve Kommune ser noget, som man synes, bør ordnes f.eks:

  • Affald
  • Kæmpe bjørneklo
  • Knækkede fliser
  • Huller på stier og veje
  • Beskæring, hække og hegn
  • Ødelagte skilte
  • Fejl ved gade- eller tunnelbelysning 

må man meget gerne tage kontakt til:

Vej & Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
vlm@greve.dk

Legeplads:

Firmaet Uno Concept står for servicering af legepladsen.

En gang årligt efterses legeredskaberne, skader og slitage udbedres, så legepladsen lever op til de sikkerhedsmæssige forskrifter.