Uhensigtsmæssig parkering og storskrald

Bestyrelsen har fra flere medlemmer modtaget henvendelser vedrørende parkering på vejene.

Derfor vil bestyrelsen hermed henstille til, at al parkering foregår i egen carport/indkørsel eller på foreningens mange p-pladser. Vi har kunnet konstatere, at biler og varebiler flere steder på foreningens vejområde holder uhensigtsmæssigt, at de enten holder i vejen for at naboer nemt kan komme ud fra deres carport – eller holder så tæt, at beredskabet (brandbiler, ambulancer m.v.) vil have problemer med at komme forbi uden at ridse biler og rive sidespejle af.

Derudover er der jævnligt medlemmer, der stiller storskrald ud lang tid før afhentningsdagen. Storskrald må først sættes ud til vejen aftenen inden afhentning. Har man brug for flere dage til at samle sit storskrald sammen, må man opbevare det midlertidigt i sit skur. Se også mere om renovation her på siden under Information.