Om Højvangen

Grundejerforeningen Højvangen blev stiftet i september 2006 og består af 76 klyngeboliger bygget af Lind & Risør med indflytning i perioden oktober 2006 – januar 2008.

Boligerne, der alle er beliggende på Højvangen, blev solgt og bygget i 3 etaper. Efter udstykningen af de enkelte grunde besluttede Post Danmark, at 3. etape skulle dække over de lige numre og 1. og 2. etape over de ulige numre startende i 2. etape.

Før byggeriets start var området en del af Bjælkevangen. 1. og 2. etape var tilkørselsvej til tømmergården der i dag er udstykket til 3 boliger og er beliggende syd for 2. etape. Desuden lå der endnu en gård i 2. etape ud til der, hvor legepladsen i dag er. Derimod var 3. etape et uberørt markareal. Støjvolden og -skærmen der omkranser området blev ligeledes etableret i forbindelse med byggeriet.