Affaldsordning:

Klarforsyning er et fælles forsyningsselskab for Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, der håndterer affald i Greve Kommune

  1. maj 2020 er en ny affaldsordning trådt i kraft i Greve Kommune. Fremover skal alle husstande affaldssortere i dertil indrettede beholdere.

Dagrenovation:

Dagrenovation afhentes fredag morgen, og beholderen skal stilles ud til vejen torsdag aften med håndtaget vendt ud mod vejen.

Der kan forekomme ændringer og det anbefales at gå ind på http://www.klarforsyning.dk, hvor man kan downloade:

  • Affaldskalender med datoer for tømning
  • Guide til sortering af affald
  • Tilmelde sig SMS- huske-tjeneste om affalds tømning.

Storskrald:

Storskrald i de dertil indrettede beholdere afhentes hver 4 uge, hvor beholderne aftenen før stilles ud til vejen med håndtaget vendt ud mod vejen.

Haveaffald afhentes ikke i december, januar og februar måned.

Har man affald man gerne vil af med imellem de faste afhentningsdage kan man bruge:

Miljø Center Greve

Ventrupparken 16

2670 Greve

Fælleshuset affaldsordning:

Udenfor fælleshuset står en grøn affaldscontainer, der udelukkende er til brug for husets lejere til affald, klassificeret som ” småt brændbart ”, det vil sige madaffald, gavepapir, engangsmaterialer osv.

Affaldet puttes som tidligere i store sække, der bindes til inden udsmidning i containeren. Miljøvirksomheden Marius Pedersen A/S står for tømning af containeren.

Tomme flasker må lejere af huset tage med tilbage til egen bopæl og benytte egen flaske container eller køre til Miljø Center Greve og aflevere dem der.

Legeplads affaldsordning:

I forbindelse med den nye affaldsordning er det ikke længere muligt med et affaldsstativ på legepladsen. Brugere af legepladsen må tage eget affald med hjem til egne containere, eventuelt kan man smide affald i containeren ved fælleshuset.