Girokort, +75

Vi er begyndt at modtage de første indbetalinger allerede, og det er dejligt når der indbetales i god tid.

Imidlertid er nogen af dem indbetalt med kode +71< i stedet for kode +75<.  Vi får ikke lige så meget information med, når denne benyttes. Så vær venlig at kontrollere, at kodelinjen indtastes præcis som den står. Det letter arbejdet med at parre indbetalingerne med husnumre (og I undgår rykkere).

Venlig hilsen
Bestyrelsen og kassererne