Bestyrelsen

Fælles mail til bestyrelsen: info@hojvangen.dk
Fysisk post: Højvangen 109 (Fælleshusets postkasse)

Bestyrelsen består af 1 formand, mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover en revisor og revisorsuppleant. Alle bestyrelsesposter er på valg ved hver generalforsamling.
Alle medlemmer er pligtige til at modtage valg som formand eller bestyrelsesmedlem. Dvs. at øvrige medlemmer kan foreslå og stemme om et medlem, der ikke selv er stillet op.
Se også vedtægterne §§18-20 om bestyrelsen.

Bestyrelsen og øvrige tilknyttede:

Formand

 • Susanne Pedersen
  Højvangen 34

Bestyrelsesmedlemmer

 • Bjarne Larsson
  Højvangen 53
 • Pernille Spacciante
  Højvangen 57
 • Ellen Hansen
  Højvangen 11
 • Ulla Thygesen
  Højvangen 49
 • Inger Lise Hald
  Højvangen 21

Suppleanter

 • Jesper Carstensen
  Højvangen 37

Kasserer

 • Asmira Pudic
  Højvangen 51

Revisor

 • Jørgen Simonsen
  Højvangen 6

Revisorsuppleant

 • Aksel Christensen
  Højvangen 105

Medlemmer af festudvalget

 • Inger Lise Hald
  Højvangen 21

Booking af fælleshus

 • Ulla Thygesen
  Højvangen 49

Webmaster

 • Susheel Vig
  Højvangen 61