Bestyrelsen

Fælles mail til bestyrelsen: info@hojvangen.dk
Fysisk post: Højvangen 109 (Fælleshusets postkasse)

Bestyrelsen består af 1 formand, mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover en revisor og revisorsuppleant. Alle bestyrelsesposter er på valg ved hver generalforsamling.
Alle medlemmer er pligtige til at modtage valg som formand eller bestyrelsesmedlem. Dvs. at øvrige medlemmer kan foreslå og stemme om et medlem, der ikke selv er stillet op.
Se også vedtægterne §§18-20 om bestyrelsen.

Bestyrelsen og øvrige tilknyttede:

Formand

 • Susanne Pedersen
  Højvangen 34

Bestyrelsesmedlemmer

 • Ellen Hansen
  Højvangen 11
 • Kristina Kristiansen
  Højvangen 9
 • Inger Lise Hald
  Højvangen 21

Suppleanter

 • Pernille Spacciante
  Højvangen 57
 • Ulla Thygesen
  Højvangen 49

Kasserer

 • Asmira Pudic
  Højvangen 51

Revisor

 • Brian Hesselø
  Højvangen 97

Revisorsuppleant

 • John Kristensen
  Højvangen 3

Medlemmer af festudvalget

 • Inger Lise Hald
  Højvangen 21

Booking af fælleshus

 • Ulla Thygesen
  Højvangen 49

Webmaster