Bestyrelsen

Fælles mail til bestyrelsen: info@hojvangen.dk
Fysisk post: Højvangen 109 (Fælleshusets postkasse)

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, formand + 1 bestyrelsesmedlem går af på lige år og øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted.

Derudover en revisor og revisorsuppleant. Alle bestyrelsesposter er på valg ved hver generalforsamling.
Alle medlemmer er pligtige til at modtage valg som formand eller bestyrelsesmedlem. Dvs. at øvrige medlemmer kan foreslå og stemme om et medlem, der ikke selv er stillet op.
Se også vedtægterne §§18-20 om bestyrelsen.

Bestyrelsen og øvrige tilknyttede:

Formand:
Susanne Pedersen
Højvangen 34

Bestyrelsesmedlemmer:

Ellen Hansen
Højvangen 11

Inger Lise Hald
Højvangen 21

Pernille Spacciante
Højvangen 57

Ulla Thygesen
Højvangen 49

Bjarne Larsson
Højvangen 53

Kasserer:

Asmira Pudic
Højvangen 51

Suppleant:

Jesper Carstensen
Højvangen 37

Revisor:

Jørgen Simonsen
Gersagerparken 115, 2 tv

Revisorsuppleant:

Aksel Christensen
Højvangen 105

Booking af fælleshus:

Ulla Thygesen
Højvangen 49

 

Webmaster:

Kim Skov